Den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft 2018-05-25. Med anledning av detta uppdaterar vi informationen beträffande vår personuppgiftshantering.

Så hanterar vi personuppgifter:

De personuppgifter du som kund lämnar till Jens Skärbring Teknik AB (”JST AB”, ”vår”, ”oss”, ”vi”), organisationsnummer 556955-2416, behandlas i enlighet med GDPR. JST AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Uppgifterna inhämtas direkt från er som kund. Personuppgifterna är avsedda att användas inom JST AB för att kunna fullgöra vårt uppdrag som konsult.

JST AB behandlar personuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-post. Personuppgifter kan komma att uppdateras genom externa register, tex www.hitta.se

Personuppgifter gällande kunder uppdateras vid nästkommande besiktningstillfälle och/eller om kunden själv informerar oss om ändringar. Personuppgifter sparas så länge personen arbetar hos kunden och vi behöver dem för att kunna komma i kontakt med denne.

Endast de personer hos oss som behöver ha tillgång till system där personuppgifterna lagras ges tillgång. Vi sparar alla personuppgifter i en databas som är skyddad genom antivirusprogram och brandvägg.

De personuppgifter som utgör bokföringsunderlag sparas i sju år i enlighet med bokföringslagen.

Som fysisk person kan du genom en skriftlig och undertecknad ansökan begära att få besked om vilka personuppgifter vi sparar som rör dig. Ansökan skickas till vår postadress eller mailas till ekonomi@jst-ab.se. Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig. Kontakta oss om du har frågor gällande vår hantering av personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du här.

Vid anmärkningar på vår hantering av personuppgifter kan ni vända er till Dataskyddsinspektionen, www.datainspektionen.se.

Jens Skärbring Teknik AB
Växjö 2018-04-18